Czy i jak zmieniać Konstytucję?

Drukuj

– debata ekspertów w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Na zaproszenie Planu Zmian prof. Ewa Łętowska, prof. Jan Hartman, prof. Radosław Markowski i dr Paweł Borecki zastanowią się nad funkcjonowaniem obecnej ustawy zasadniczej i tym, które z jej zapisów powinny zostać zmienione.

Nasi goście odniosą się m.in. do zgłaszanych ostatnio postulatów nowelizacji Konstytucji, dotyczących m.in. uprawnień NBP (art 227) w kontekście przyszłego członkostwa w unii walutowej, wyborów według ordynacji większościowej (propozycja „Zmielonych”), likwidacji Senatu (propozycje PO i RP) czy zmniejszenia liczby posłów (RP).

Zebrane głosy posłużą opracowaniu raportu na temat możliwych i pożądanych zmian Konstytucji.

Piątek, 3 maja 2013 r, godz. 12:00

Państwomiasto, ul. Andersa 29, Warszawa

Czytaj również